Ostatní život

Kromě ryb a korálnatců můžeme v mořském akváriu chovat velké množství dalších zajímavých živočichů. Patří mezi ně různé krevety, krabi, ježovky, hvězdice, plži, mlži, sasanky, rournatci, červnatci, mořští koníci ...

( bude doplněno )

Vytvořil: vik.vitek@gmail.com