Výměna vody

Proč je třeba měnit vodu v mořském akváriu

Každý akvarista, sladkovodní i mořský, dobře ví, že v akváriu je nutné jednou za čas vyměnit část vody. Proč jsou výměny vody v mořském akváriu o mnoho důležitější než ve sladkovodním je celkem snadné popsat. V mořském akváriu jsou téměř výhradně producenti odpadních látek. Ať už jde o ryby, korýše, plže nebo korálnatce - všichni jsou pouhými producenty odpadu. Z rostlinné říše nenajdeme v běžných reefových akváriích téměř nic a v akváriích zaměřených pouze na ryby ( tzv. FO - fish only ) už vůbec nic. Pěstovat řasy, co by "žrouty" odpadu ( především sloučenin dusíku ) v mořském akváriu totiž dost dobře nelze. Když se jim daří, tak velmi rychle zarostou celou nádrž, protože krásní korálnatci proti nim nemají žádnou šanci. Některé řasy navíc podléhají náhlému rozkladu při pohlavním množení ( např. caulerpa ), což skokově způsobí nárůst odpadních látek v nádrži. A když máme parametry vody v nádrži vhodné pro náročné korálnatce, tak se zpravidla nedaří řasám.

Z těchto důvodů jsou nutné výměny vody v mořském akváriu. Odčerpáním části vody dostaneme z nádrže i část odpadních látek rozpuštěných ve vodě, případně i kal usazený na dně nádrže. Pokud při výměně vody ještě navíc ofoukáme útes nějakým čerpadlem, prospějeme nádrži ještě více.

Dalším důvodem je ten, že při výměně vody také částečně doplníme látky, spotřebované korálnatci.

Jakou vodu je možné použít

Nejlepším a také ekonomicky nejvýhodnějším zařízením na přípravu vody pro mořské akvárium je reverzní osmóza. Ty nejmenší modely je možné pořídit už v cenách jen lehce převyšujících 1 000,-Kč. Podrobnější popis RO je zde. Další možností je použití vody destilované. Při jejím použití je ale velmi žádoucí vědět, zda destilační přístroj neobsahoval měděné elektrody. Měď je totiž i v nepatrném množství pro bezobratlé mořské organismy extrémně toxická. Proto destilovaná voda, koupená např. na benzinové pumpě je sice vhodná do chladiče auta, ale do mořského akvária rozhodně nepatří.

  

Použití vody z vodovodu není vhodné kvůli obsahu rozpuštěného chlóru, množství dusičnanů a dalších látek. Taková voda sice splňuje normy pro vodu pitnou, ovšem pro život v akváriu vhodná není.

Použití vody ze studánky, pro kterou si jezdí sladkovodní akvaristé ze širokého okolí také není dobrý nápad. Mořská akvaristika má oproti té sladkovodní určitá specifika, která není radno podceňovat. Jedním z nich je právě používání správné vody. Při podcenění vlivu vstupní vody čeká akvaristu velmi pravděpodobně nerovný boj s řasami a sinicemi, který při použití nevhodné vody nemůže nikdy vyhrát. S každou další výměnou, s každým dalším doplněním odpařené vody totiž do akvária dodává další živiny pro jejich růst. V mořském akváriu se totiž prakticky vůbec nevyskytují rostliny, které by dokázaly rozpuštěné látky ( zejména dusičnany ) spotřebovat pro svůj růst.

Použití vody z vlastní studny nebo vody balené je stejně nevhodné. Opět totiž může naprosto excelentně vyhovovat parametrům pro pitnou vodu, ale přesto obsah rozpuštěných látek bude dělat v akváriu problémy.

   

Jak často a jaké množství vody měnit

Obecně doporučované množství je cca 10% objemu vody v systému ( tzn. objemu vody ve všech propojených nádržích včetně filtrací ) minimálně jednou za měsíc. Pokud budeme měnit 20% objemu, nádrži to také prospěje, jen náklady budou poněkud vyšší. Měnit pravidelně větší množství vody již obecně doporučit nelze, neboť je to již velký zásah do systému. Pokud chceme vodu měnit více, je lepší zachovat množství, ale zároveň zkrátit interval výměny. Ve své nádrži měním 10% vody jednou za 14 dnů. Korálnatcům to viditelně prospívá.

Pro zachování správných parametrů vody je vhodné provést alespoň jednou do roka jednorázovou větší výměnu vody. Zvláště při dávkování chemie je to velmi žádoucí. I při velmi pěčlivých výpočtech a následně velmi přesném dávkování chemie může po čase dojít k narušení rovnovážného stavu v nádrži. A rozházená iontová rovnováha má na chovance v akváriu vždy velmi neblahý vliv. Navíc je mnohdy tento stav běžnými prostředky obtížně zjistitelný. Masivní výměnou vody v objemu 30-50% můžeme vzniku nerovnovážného stavu velmi účinně předejít. Zároveň tím částečně eliminujeme tzv. syndrom staré nádrže.

Příprava vody na výměnu

Potřebujeme nádobu z nezávadného materiálu vhodného objemu. Použití plastových nádob určených pro potravinářské účely je velmi vhodné. Nesmíme totiž zapomínat na to, že mořská voda je velmi agresivní a velmi ochotně do sebe vstřebává i nežádoucí látky, např. z nevhodných plastových nádob. Samozřejmě je možné využít pro přípravu vody i skleněné nádrže, ovšem hlavně z prostorových důvodů vítězí různé plastové barely, sudy a konve. Dále potřebujeme nějaké čerpadlo na míchání vody. Nemusí mít žádný extra velký výkon, jde především o to, aby se voda v celém objemu hýbala. Mezi další nezbytnosti patří hustoměr, nebo refraktometr, případně teploměr a topítko a samozřejmě voda :)

Po napuštění potřebného množství vody ji necháme vytemperovat na pokojovou teplotu ( ideálně do druhého dne ). Potom si odvážíme o něco menší množství soli, než doporučuje výrobce v návodu ( přibližně to je 35g na litr ). Sůl nasypeme do vody při puštěném čerpadlu a necháme několik hodin míchat.Dnešní rychlorozpustné soli již není nutné míchat dny až týdny. Dříve bylo důvodem dlouhého míchání hlavně to, že u tehdejších, z dnešního pohledu "nedokonalých" solí, se ve vodě výrazně měnil obsah rozpuštěných plynů - sůl takzvaně "sežrala O2" a tím se výrazně měnil redox potenciál. Voda se tedy musela míchat delší dobu, aby se do ní dostal kyslík zase zpět. To dnes již není nutné a naopak, při delším míchání vody "bez života", často dochází k poklesu kh a také Ca a Mg ( moje vlastní zkušenost, ověřená řadou měření ). Mícháním se vytěsňuje CO2 z vody a dalším vzduchováním se toto vytěsňování ještě urychlí.

Po řádném rozmíchání soli zkontrolujeme hustotu vody a případně doplníme sůl tak, aby hustota čerstvé vody odpovídala hustotě vody v nádrži. Zde pozor na rozdíly teplot - se stoupající teplotou hustota klesá. Pokud je všechna sůl rozmíchaná a hustota je v pořádku, můžeme přistoupit k výměně.

          

Ještě malé upozornění - u menších nádrží, nebo při jednorázových masivních výměnách vody je potřeba hlídat nejenom hustotu, ale i teplotu připravené vody. U větších nádrží a výměně 10% objemu to není až tolik nutné, neboť rozdíl teplot se rychle srovná.

Postup při výměně vody

Než začneme měnit vodu, je nutné vypnout automatické doplńování odparu. Stejně tak je nutné vypnout spotřebiče, které se během výměny ocitnou po nějakou dobu na suchu. Zejména skleněná topítka se pak velmi snadno přehřejí a prasknou. Čerpadla zase zbytečně nasávají vzduch a pokud se ocitnou delší dobu úplně na suchu, tak také hrozí jejích přehřátí a spálení. Je třeba si uvědomit, že pokud máme filtrační nádrž pod akváriem, při výměně vody dochází k úbytku vody tam, zatímco hladina v nádrži zůstává na své úrovni ( pokud neměníme větší množství vody, než je objem filtru ).

Před vlastní výměnou vody je vhodné menším čerpadlem ofouknout útes a zbavit ho tak usazenin. Při výměně se snažíme odsát kal, který se při nedokonalém proudění usazuje v některých částech nádrže. Je lepší nejprve odsát potřebné množství vody a teprve potom doplnit vodu novou, než to dělat zároveň. Logicky totiž odsajeme více znečištěné vody. Při druhém způsobu totiž zároveň se znečištěnou vodou odsáváme i menší procento vody nové.

Použitou vodu z fungující nádrže můžeme poskytnout některému začínajícímu akvaristovi pro záběh jeho systému, neboť vodu sice odsáváme kvůli naředění odpadních látek, ovšem nejde o žádné "bahno", protože v takové vodě by naši korálnatci nemohli prosperovat.

Kontinuální výměna vody

Zvláštním způsobem výměny vody je výměna kontinuální. Při tomto způsobu je nepřetržitě přiváděno menší množství čerstvé vody do nádrže a zároveň je stejné množství vody odváděno do odpadu. Ačkoliv nemám tento způsob vyzkoušen, nejsem přesvědčen o jeho účinnosti v domácích podmínkách. Podle mne není ředění odpadních látek tímto způsobem tak účinné, jako při jednorázových výměnách, navíc nedochází k odsátí uloženého kalu. Někteří akvaristé však takové výmeny vody využívají.

Tento způsob je praktikován především v oceanáriích a farmách, umístěných blízko mořského pobřeží.

Vytvořil: vik.vitek@gmail.com