Přepad

Mořské akvárium potřebuje přepad. Jde to sice i bez něj, ale přináší to s sebou velkou řadu problémů.

Přepad zabezpečuje hlavně transport odpadních látek z vodní hladiny ( ale přitom samozřejmě i z celé nádrže ). Bez něj na hladině narůstá vrstva nečistot ( především mastných ), která zabraňuje tolik potřebné výměně plynů ( O2, CO2 ), více odráží světlo, které pak chybí korálům a navíc působí velmi nehezky. Zároveň v samotném přepadu dochází prouděním vody k jejímu okysličování. 

Přepad v mořském akváriu lze vyřešit několika způsoby.

1. nejběžnější "klasika" - do akvária vlepený přepadový komín, v horní části opatřený hřebenem ( kromě speciálních hřebenů lze použít i část žlabu pro kabelové vedení ). V případě "obyčejného" hřebenu je vhodné jej vsunout do kanálku, vytvořeného vlepenými proužky skla. Čištění je potom mnohem jednodušší. V případě rozebíratelného hřebenu toto řešení odpadá.

Vložení kostky bioakvacitu omezí růst řas v prostoru přepadového komínu.

Přepadový hřeben AQ 360l - www.pepinuvutes.cz Přepad 360lRozebíratelný hřeben

Přepadový komín může být umístěn kdekoliv v nádrži - vlevo, vpravo, uprostřed, přes roh, po celé zadní, nebo boční stěně. Přepad může být  přilepen i vně nádrže - v takovém případě není potřeba vrtat dno nádrže, ale stačí jen zajistit vstup vody do přepadu - provrtáním, prořezáním, nebo snížením stěny v místě přepadu. A pak samozřejmě odtok vody z přepadu do filtru :)

Pradox009 reef - http://reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1624639 paradox009 reef - http://reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1624639 Sonny Harajlys reef - http://www.miraclesaquariums.com/

V případě použití některého z waveboxů ( vyvíječů vln ), je nejvhodnější umístění uprostřed zadní stěny - tam je nejnižší rozkmit hladiny.

Wavebox

Přepad ideálně obsahuje tři trubky - hlavní odtokovou ( může končit kdekoliv ve vodním sloupci, nejlépe kousek nad dnem přepadového komína ). Dále pak záložní odtokovou ( končí zároveň, nebo jen malý kousek pod odtokovou hranou přepadu a zároveň jen velmi těsně nad vodní hladinou v přepadu ). Využívána je v případě ucpání hlavní odtokové trubky.

Poslední trubkou je návratová - je napojena na návratové čerpadlo, umístěné ve filtrační nádrži která se zpravidla nachází pod akváriem. Tato trubka může být umístěna uvnitř hlavní odtokové ( v takovém případě je nutné hlavní odtokovou trubku příslušně naddimenzovat ).

Na hlavní odtokové trubce je umístěn plastový, nebo plastem potažený kulový ventil, kterým regulujeme průtok přepadem - i zde POZOR na slitiny mědi!

Pokud vrtání děr pro trubky a instalaci průchodek nesvěříte odborníkům, pamatujte na to, že je lepší mít nejprve průchodky a podle nich vrtat, než naopak ( vyhnete se tak problémům se sháněním potřebného průměru ). Mezi návratové čerpadlo a návratovou trubku vložte kousek silikonové hadice - omezí to přenášení vibrací. Stejně tak jako umístění čerpadla na kousek bioakvacitu ( hrubý akvaristický "molitan" ).

Zvláštní variantou je filtrace, umístěná uvnitř nádrže - za zadní, nebo boční stěnou. V takovém případě není třeba vrtat dno nádrže a přesto můžeme využít všech výhod, které přepad poskytuje. Přepadový hřeben je v tomto případě vsazen do vložené falešné stěny - nejsou potřeba žádné trubky a návratové čerpadlo může mít nižší výkon, neboť překonává jen nepatrný výškový rozdíl oproti filtraci umístěné pod akváriem.

2. Durso standpipes - Toto jednoduché zařízení dokáže neuvěřitelně účinně eliminovat hluk vody v přepadovém komíně. I když je možné tento systém použít i samostatně, jedná se hlavně o doplněk klasického přepadu. Samostatně totiž nenahrazuje důležité funkce přepadu. Více informací o Durso standpipes najdete na www.dursostandpipes.com

http://www.dursostandpipes.com/ durso Stockman Durso pipe 

3. sběrač hladiny - jedná se o náhradní řešení, které oproti klasickému přepadu má několik nevýhod. Protože je toto zařízení poměrně malé, dá se použít pouze pro nádrže menších objemů. Má pohyblivou horní část ( koš ) a ta může, při zanedbání údržby, zarůstat řasou. Tím dojde k disfunkci nasávacího koše - stoupnutí hladiny, anebo naopak k poklesu hladiny. Obojí má v kombinaci s doplňováním odparu nepříznivý vliv na celkovou hustotu vody v nádrži a navíc způsobuje nadměrný hluk proudící vody. Stejně tak mohou nastat problémy při návštěvě plžů. Výhodou tohoto zařízení je, že není nezbytné vrtat sklo nádrže ( i když je to lepší ). Sběrače hladiny jsou využitelné zejména v kombinaci s kanystrovými filtry - které ovšem nejsou pro mořská akvária vhodným řešením - viz Filtrace obecně - co je co - Kanystrový filtr

Denerle Turbo skimmer Aqua Clear skimmer

4. externí přepad ( např. Tunze Overflow box ) - další řešení, které nahrazuje klasický ( vrtaný ) přepad. Je to kompromis mezi nádrží se standardním přepadem a nádrží bez přepadu. Má některé nevýhody, kterým je obtížné se vyhnout. Zavzdušnění a tím pádem nefunkční přepad. U kvalitnějších výrobků je tento problém řešen různými ventilky, čímž se riziko snižuje. Při výměnách vody ovšem musíme pokaždé přepad znovu "startovat". Vodě se prostě jen tak do kopce nechce. Hluk - velmi obtížně řešitelný problém u tohoto typu přepadu. Čištění je také náročnější, než u standardního přepadu.

Tunze Overflow Box 1074/2          CPR CS50 Aquarium Overflow Box           MicroReef - Overflow Box Nano 

 5. vrtaný přepad bez vlepeného komínu - např. Tunze Wall Overflow, Blau over flow - do boční stěny, Tunze Central Over Flow - do dna.

 Tunze Wall Over FlowBlau over flowTunze Central Over Flow

 

Vytvořil: vik.vitek@gmail.com