Světlo

Světlo je spolu s kvalitou vody a jejím prouděním základem pro správně fungující mořské útesové akvárium.

Pro správně fungující nádrž je důležitá nejenom intenzita, ale i barevné spektrum světla.

Přesto, že nelze jednoznačně říci, jaké intenzita světla je ta správná, jako základ platí, že osvětlení by mělo být cca 0,5-1W na litr objemu nádrže. Přesná specifikace není možná hlavně proto, že osazenstvo nádrží je velmi různorodé. Pro nádrž typu FO ( fish only - pouze ryby ) postačí světla tolik, aby se nádrž líbila akvaristovi. Rybám je to více-méně jedno :) Nádrž osázená měkkými korálnatci také nevyžaduje přílišnou intenzitu světla, neboť tito živočichové získávají živiny pro svůj růst převážně filtrováním vody. Tvrdí korálnatci LPS ( Large polyped Stony - dlouhopolypový korál ) vyžadují svěla mnohem více a nejnáročnější jsou tvrdí korálnatci SPS ( Small Polyped Stony - krátkopolypový korál ). Na jejich výživě se totiž značnou měrou podílejí symbiotické řasy - zooxanthely. A protože zooxanthely jsou fotosyntetizující řasy, potřebují světlo. Hodně světla.

V případě barevného spektra je to obdobné. Pro FO nádrže si vystačíme s kombinací bílého a modrého spektra tak, aby akvárium bylo hezké na pohled. Měkcí korálnatci již vyžadují o maličko více. Pro nádrže osázené LPS a SPS korálnatci ale potřebujeme mnohem širší barevné spektrum. Při nedostatku barevného spektra ( a splnění dalších podmínek ) sice korálnatci žijí a přirůstají, ovšem jejich barvy jsou většinou v odstínech hnědé. A protože náročnější tvrdé koráli chceme mít v nádrži hlavně pro jejich zářivé barvy, musíme jim zajistit světlo co nejpodobnější tomu slunečnímu.

Zvláštním případem jsou tzv. NPS - Non Photosynthetic (coral) - nebo též azoox coral - korálnatci bez symbiotických řas. Jsou to korálnatci, žijící v přírodě ve větších hloubkách, případně na zastíněných místech nebo i v podmořských jeskyních. U takových korálů sice můžeme ušetřit za el. energii na svícení a také barevné spektrum není tak významné, musíme jim ale na druhou stranu zajistit dostatek potravy, což bývá často daleko obtížnější, než by se na první pohled mohlo zdát.

 ( bude doplněno )

Druhy zdrojů světla

Vzhledem k tomu, jaké podmínky panují na mořských útesech je asi úplně jasné, že jakékoliv žárovky ( i ty modernější tzv. úsporné ) jsou absolutně nepoužitelné pro osvětlení mořského akvária. Úsporné "žárovky" je možné použít pouze pro osvětlení filtru-refugia, kde je pěstována řasa.

V dnešní době již od mořských akvárií úplně zmizela osvětlení obsahující starší typy zářivkových trubic T8. Výběr světelného spektra je u těchto trubic značně omezený a i takoví výrobci jako je Hagen ( řada Glo ) se mnohem více soustřeďují na trubice pro sladkovodní nádrže.

Trubice T8 byly vytlačeny výkonnějšími trubicemi T5. V mořské akvaristice většinou využívanými ve verzích s přibližně dvojnásobným výkonem, než u základních verzí - označení HO ( High Output ), případně HQ, FQ. Trubice T5 vhodné pro mořská akvária jsou dodávány v dělkách 549mm ( 24W ), 849mm ( 39W ), 1149mm ( 54W ) a 1449mm ( 80W ). K tomu je potřeba přihlédnout při volbě déky nádrže, pokud má být osvětlena těmito trubicemi. Přes strmý nárůst osvětlení LED stále patří trubice T5 ke zdrojům s nejlepším barevným spektrem pro růst a vybarvení korálnatců. Řada výrobců má v nabídce trubice s různou barvou světla :

Barvy trubic T5 Barvy zleva doprava

Dalším typem osvětlení je HQI - jedná se o halogenidové výbojky. Pro mořské nádrže je toto světlo svým spektrem velmi vhodné a navíc na rozdíl od zářivek vyvolává pohyb hladiny v nádrži hru světla a stínů téměř jako na skutečném útesu. Od tohoto typu osvětlení se ale v současné době ustupuje, neboť velké množství elektrické energie je přeměňováno na teplo.

LEP ( LIFI ) - Light Emitting Plazma - jedná se o plazmové osvětlení, kde radiofrekvenční signál vytváří silné elektrické pole, které ionizuje plyn a vypařuje halogenidy ve skleněné baňce. Tím vzniká silné světlo, které je dále směrováno reflektorem. Barva světla závisí na použité náplni a také na nastavení řídícího napětí.

Gravita Pro 300 LEP

LVD - Low Voltage Discharge - jsou to výbojové světelné zdroje, ve kterých nízkonapěťový elektrický oblouk vzniká pomocí indukce. Jejich tvar - trubka většího průměru - zhoršuje možnost směrování světelného toku. Průměr trubice je spíše jako u starých zářivek T8 ( průměr 26mm ), které byly vytlačeny mnohem štíhlejšími a účinnějšími trubicemi T5 ( průměr 16mm ). Nepříjemnou vlastností LVD indukčních světelných zdrojů je velký úbytek světelného toku v průběhu životnosti ( až 40% ). Vynález LVD indukčních světelných zdrojů je již staršího data - koncem 19. století s ním přišel Nikola Tesla. Současná "reinkarnace" těchto zdrojů je pravděpodobně důsledkem toho, že se na jejich výrobu zaměřili výrobci z Asie.

LVD

Xenonové výbojky - světlo vzniká výbojem mezi elektrodami ve skleněné baňce obsahující atmosféru ze směsi plynů. Zpravidla zde převládá xenon - odtud tedy ten název. Pro použití v mořské akvaristice nejsou tyto zdroje světla vhodné pro svou vyšší pořizovací cenu a také proto, že pracují s velmi vysokým startovacím napětím - až 20 000V. Navíc je jejich barevné spektrum příliš úzké.

LED - Light Emitting Diode ( dioda emitující světlo) je polovodičový světelný zdroj.

( bude doplněno )

Vytvořil: vik.vitek@gmail.com