Ideální parametry mořské vody v nádrži

Teplota vody : 23 až 26°C

Hustota vody: 1.017 až 1.032 anebo Salinita vody 28 až 40 ppt / ‰

PH: v noci neklesne pod 8,1 a přes den nepřesáhne 8.5

KH: Alkalinity / Alkalita: 3,25 meq/L anebo 9 dKH

Ca: Calcium / Vápnik: 420 až 440 mg/L

Mg: Magnesium / Hořčík: 1300 až 1340 mg/L

NO3: Nitrate / Dusičňany: běžným testem by hodnota měla být blízko k nule v řádu jednotek mg/l - 2 - 5 mg/l

NO2: Nitrite / Dusitany: běžným testem by hodnota měla být blízko k nule v řádu setin mg/l - 0,01 mg/l

PO4: Phosphate / Fosforečňany: na hodnotě 0,02 mg/L a méně, na spodní hranici měřitelnosti kolorimetrických testů

SiO2: Silikate / Křemičitany: běžným testem by hodnota koloidních křemičitanů neměla být větší než nula - 0

( převzato z webu reef.sk )

Vytvořil: vik.vitek@gmail.com