Doplňování odparu

Pravidelné doplňování odpařené vody je v mořském akváriu mnohem důležitější, než ve sladkovodním. Odpařováním totiž dochází k zahušťování vody - zvyšování hustoty a salinity. Jenorázové doplnění většího množství sladké vody pak znamená značný výkyv těchto hodnot. To může mít pro některé živočichy doslova katastrofální následky ( zejména pro bezobratlé ). Nejvhodnějším způsobem je automatické doplňování odpařené vody - slouží k tomu různě složitá zařízení na principu plovák-spínač-čerpadlo. Komerční:

grotech Perfect ReefGrotech Perfect ReefAqualight Niveau Controller Deltec Aquastat

anebo DIY ( do-it-yourself ... udělej si sám :-) )

 

Pro většinu akvaristů je naprosto jasné, že se do akvária doplňuje pouze čistá voda ( v drtivé většině z Reverzní osmózy ( RO ) ), nicméně i tak považuji za nutné to zdůraznit.  Z akvária se odpařuje pouze H2O, soli v něm zůstávají ( až na vysráženou sůl na zařizovacích předmětech ). Proto se do nádrže doplňuje pouze čistá voda, bez soli. V opačném případě bychom si z reefového akvária udělali po čase biotop Mrtvého moře se salinitou daleko překračující podmínky vhodné pro jakýkoliv život.

Zároveň s doplňováním odpařené vody je možné doplňovat i různá aditiva, především vápník pro udržení stabilní hodnoty ph. Rizika spojená s tímto procesem obsahuje část Doplňovaní prvků - vápenná voda ). Protože odpar vody kolísá podle teploty nádrže a okolního prostředí, kdežto spotřeba "chemie" v nádrži je na těchto okolnostech takřka nezávislá, nelze doporučit doplňování čehokoliv ( kromě vody ) tímto způsobem.

Jak jsem již zmínil, odpar se doplňuje vodou vyrobenou reverzní osmózou. Toto zařízení je pro výrobu vody, vhodné pro naše akvária, v současné době to nejlepší, co si můžeme  pořídit. Další možností je destilovaná voda. Její použití je ale vhodné pouze pokud víme, že destilační přístroj neobsahoval měděné elektrody. Měď je totiž i v nepatrném množství pro bezobratlé mořské organismy extrémně toxická. Z tohoto důvodu nelze doporučit použití destilované vody, nakoupené v obchodě, nebo např. na benzinové pumpě.

Stejně nevhodné je použití vody z vodovodu - kvůli obsahu rozpuštěného chlóru, množství dusičnanů a dalších látek, které se v pitné vodě běžně vyskytují v množství pro člověka neškodném, ovšem pro chovance v akváriu často nadlimitním.

Z výše uvedených důvodů není vhodné ani použití vody studniční, kojenecké, ledovcové apod.

Vytvořil: vik.vitek@gmail.com