Filtrace nádrže 360l

Vrtaný přepad uprostřed (15x12cm), výtlačná, přepadová a pojistná přepadová trubka. Přepadový hřeben umístěn vyjímatelně, mezi proužky skla vlepené do koruny přepadového komínu. Hladinu v přepadu zakrývá kostka hrubého bioakvacitu - kvůli eliminaci růstu řas v přepadu.

Přepad shora


Filtr: 80x40x40 cm
první komora biobals (jen kvůli eliminaci případných bublinek z přepadu)
druhá část refugium ( zeolit+aragonit ( 1:5,výška dna 6-7cm,dvě přepážky výšky 5cm, zrnitost aragonitu i zeolitu 0,5-1mm ), živé kameny, caulerpa )
třetí komora ( dělená podélně na dvě menší ) odpěňovač a výtlačné čerpadlo
dále je ve filtru napojen kartušový filtr poháněný čerpadlem Atman at 202;10W, náplň x-phos
Výtlačné čerpadlo NewJet NJ3000;55W
Odpěňovač Grotech HEA 150S;28W
Doplňování odparu plovák+spínací zásuvka+čerpadlo Atman at 301;4W


V bokorysu (1. obr) jsem pro větší srozumitelnost vynechal zobrazení čerpadla a kartušového filtru na x-phos ( čerpadlo je v první komoře, voda jde vrchem trubkou do kartušového filtru, který je v refugiu ). Dále jsem vynechal zobrazení odpěňovače, který je v dělené výstupní komoře ( nasávání je v první části, výstup je v druhé - u výtlačného čerpadla ).
V půdorysu jsem zase vynechal zobrazení nízkých skleněných přepážek na dně refugia.

Schéma filtrace

Původní verze - refugium bez odpěňovače ( takto akvárium fungovalo cca dva roky - ovšem s podstatně jednodušší osádkou korálnatců ). Úplně vpravo nádržka na doplňování odpařené vody. Odpar je doplňován automaticky, přes plovákový spínač a trochu elektroniky nejmenším čerpadlem Atman 301. Množství odpařené vody - cca 2-3 l/den - se v letních vedrech zvedá téměř až na dvojnásobek. Je to způsobeno hlavně tím, že spouštím ventilátor ( původem z PC ), který směřuje na hladinu a zvýšenou cirkulací vzduchu tak vodu ochlazuje. Teplota vody v mořském akváriu by totiž nikdy neměla přesáhnout 30°C. Tato teplota se už nelíbí korálnatcům, zato je vynikající pro rychlý nástup řas a sinic. 

Havárie externího filtru

Rok 2009 - havárie kanystrového filtru ( Fluval 204 ) ve kterém byl x-phos ( praskla přezka na hlavici ), přibližně 130 litrů slané vody si našlo cestu k několika sousedům ( ještě že moje pojistka vše pokryla ). Vrchní část útesu se ocitla na suchu a pod palbou 8x39W po dobu asi jedné až dvou hodin. Potom, ještě než jsem znovu doplnil vodu, museli korálnatci přežít další hodiny jen s občasným omýváním zbylou vodou. Přežili to s více-méně malými poškozeními téměř všichni. Nejvíce poškození - seriatopora a montipory, nejméně kupodivu acropory.
Od té doby instalován kartušový filtr vlastní výroby s náplní x-phosu ( žádný kanystrový filtr už mi domů nesmí ).

potopa Postižená Seriatopora hystrix

Výroba kartušového filtru

Po ne zrovna nejlepší zkušenosti s externím kanystrovým filtrem jsem se rozhodl vyrobit si vlastní filtr "za pár kaček". Základní požadavek byl, aby bylo možné do filtru umístit různá filtrační media ( především ale náplň fosfát absorbéru ).

Použitý materiál je volně dostupný v hobby marketech, tělo filtru a plnitelnou vložku jsem zakoupil na mangala.cz a čerpadlo mají v každé akvaristické prodejně. Já jsem použil čerpadlo Atman at 202 ( 10W ).K tomu bylo potřeba ještě trochu dvousložkového epoxidového lepidla a něco málo času ... Výsledek zobrazují následující fotky. Jenom ještě připomínám:

V mořském akváriu nesmí být na žádném místě, které přichází do styku s mořskou vodou, použity mosazné, bronzové, nebo dokonce měděné součásti!!! Pro bezobratlé je měď i v minimálním množství neakceptovatelná a velmi rychle hynou. To platí i o jakýchkoliv léčivech na bázi mědi!

V případě použití těla filtru z druhého obrázku je nutné opatrně odvrtat mosazné vložky ( z obou stran a ještě malou odvzdušňovací shora ). Lepší je odvrtání na soustruhu, nebo na stojanové vrtačce s možností nastavit velmi nízkou rychlost - kvůli nebezpečí roztavení plastu při odvrtávání. Za trochu pracnější postup ale získáte filtr s větším průtokem, než u zbývajících dvou obalů filtrů.

 

     

( bude doplněno )

Vytvořil: vik.vitek@gmail.com