Filtrace mořského akvária

Na rozdíl od sladkovodního akvária, které může za určitých podmínek fungovat s velmi omezenou filtrací anebo úplně bez ní, u mořského akvária toto není dlouhodobě možné. Hlavním rozdílem oproti sladkovodnímu akváriu je totiž absence rostlin ( korál není rostlina, ale kolonie živočichů ). Hromadící se odpadní látky ( především dusičnany a fosfáty ) tak nemohou spotřebovávat rostliny pro svůj růst a musíme je tedy odbourávat jinak. Slouží k tomu různé druhy filtračních materiálů, absorbérů a technických zařízení ( jejich výpis je v části "Filtrace obecně - co je co" ).

Z prostorových důvodů a protože velmi důležitou součástí mořského akvária je přepad, bývá filtrační nádrž nejčastěji umístěna ve skříńce pod akváriem - s přepadem propojená PVC trubkami. Stejně tak ale může být filtrace umístěna vedle anebo nad akváriem. Zvláštním případem jsou nádrže, které mají filtraci umístěnou uvnitř, za falešnou zadní, nebo boční stěnou. Tento způsob je často využíván u menších akvárií - u těch větších se naopak setkáváme s filtrací umístěnou v k tomuto účelu zřízených prostorách úplně mimo místnost s akváriem.

( bude doplněno )

Vytvořil: vik.vitek@gmail.com